Wszystkim klientom wystawiamy dowody sprzedaży.

Dla osób, które  nie deklarują celu gospodarczego zakupu towarów (np. zakup na cele prywatne a nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), wystawiamy faktury imienne bez NIP.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - faktury VAT, w tym celu prosimy o podanie pełnych danych firmy, łącznie z NIP.