1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.
  2. Przechowywanie i przetwarzanie danych Konsumenta przez Sklep odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży a klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
  3. Wszystkie podane dane osobowe Konsumenta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Każdy Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
  4. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu.
  5. Administratorem bazy danych jest SRK Szkolenia Rekrutacje Konsultacje Maciej Żmijewski.