Wszystkim klientom wystawiamy dowody sprzedaży.

Dla osób, które  nie deklarują celu gospodarczego zakupu towarów (np. zakup na cele prywatne a nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), wystawiamy faktury imienne bez NIP.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - faktury VAT, w tym celu prosimy o podanie pełnych danych firmy, łącznie z NIP.  W razie wystawienia niepełnych danych (brak NIP,  niepełna nazwa firmy) dokument sprzedaży jest wystawiony tylko na osobę fizyczną. Wystawiając FV sprawdzamy w rejestrze CEDIG czy płatnik posiada aktywną firmę.